Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godkjenner nullmoms for elektroniske nyhetstjenester

25.1.2016

PR(16)02 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent innføringen av nullmoms for elektroniske nyhetstjenester i Norge.

– Den nye ordningen fjerner det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier. Den gjør det enklere for små og store mediehus å selge digitalt innhold uten å være hindret av avgiftssystemet. Dette vil styrke utviklingen av elektroniske nyhetsmedier til glede for norske forbrukere, sier ESA-president Sven Erik Svedman. 

ESA kontrollerer blant annet at norske myndigheter overholder statsstøttereglene i EØS-avtalen.

Avgiftsfritak som kun kommer privatpersoner til gode, rammes ikke av statsstøttereglene. Derimot kan innføringen av nullmoms innebære at myndighetene indirekte gir statsstøtte til mediebedriftene som selger digitale nyheter. ESA har konkludert med at slik støtte vil være i tråd med statsstøttereglene ettersom den fremmer mediemangfold i fellesskapets interesse.

Nullmomsen vil også gjelde for utenlandske aktører som oppfyller kravene til fritak.

ESAs godkjenning gjelder frem til 1. mars 2022.


Dokumenter


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS