Browse by year:


State Aid

ESA: Finansieringen av e-helse ikke statsstøtte

10.7.2019

PR(19)20 - Norwegian version


EN | NO

På forespørsel fra Norge har ESA undersøkt finansieringen av det norske systemet for e-helse. ESA konkluderer med at finansieringen ikke reiser spørsmål om statsstøtte.

De landsomfattende elektroniske tjenestene som er en del av systemet for e-helse i Norge, gjør helsetjenester mer tilgjengelig, sikrer like standarder for alle, gjør livet enklere for folk og verner om personopplysninger. Pasienter får elektronisk adgang til resepter, og overføringen av pasientdata mellom helseinstitusjoner forenkles.

Norge har et helsevesen som er offentlig finansiert og bygget på solidaritet, og som derfor normalt ikke reiser spørsmål om statsstøtte. Systemet for e-helse bidrar til at helsevesenet fungerer godt og må vurderes i sammenheng med dette.

ESA mener følgelig at systemet for e-helse ikke utgjør næringsvirksomhet, og at den offentlige finansieringen derfor ikke reiser spørsmål om statsstøtte.

For mer informasjon, kontakt

Gunnar Hörður Garðarsson
Kommunikasjonsrådgiver
mob. +32 490 57 63 38
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS