Browse by year:


State Aid

ESA gir grønt lys for statsstøtte til flytende havvindpark

11.3.2020

PR(20)05 - Norwegian version

EN | NO

ESA har i dag godkjent et norsk tiltak for å redusere CO2-utslipp ved å bygge 11 vindturbiner i en flytende havvindpark.

Hywind Tampen-prosjektet er den største enkelttildelingen av statsstøtte ESA har godkjent.

Norge ønsker å støtte utviklingen av flytende havvindparker. Målet er utslippskutt fra olje- og gassproduksjon og, på sikt, fra andre sektorer, ved å bane vei for utvikling av flytende vindparker som en konkurransedyktig energiressurs.

ESA-presidenten: Miljøgevinst

«ESA mener at statsstøtte til prosjektet er forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler fordi de positive miljøgevinstene oppveier negative virkninger på konkurransen», sier Bente Angell-Hansen, president i ESA.

Ifølge Europakommisjonens nye «Green Deal» er økning av vindkraftproduksjon til havs helt avgjørende for å få til overgangen til et karbonnøytralt Europa.

Første mellomstore flytende havvindpark

Hywind Tampen-prosjektet har en samlet kapasitet på 88 MW og vil produsere 384 GWt i året. Dette vil dekke en tredjedel av det totale energibehovet til to olje- og gassplattformer ved å bruke vindkraft i stedet for gass.

Det er den første mellomstore flytende havvindparken i Europa, og trolig i verden. Verdens første flytende vindpark var Hywind Skottland-prosjektet, med en samlet kapasitet på 30 MW. Hywind Tampen vil også være den første flytende havparken som leverer strøm til olje- og gassplattformer direkte. I fremtiden kan teknologien brukes til flytende havvindparker som leverer fornybar energi til strømnettet.

Globale partnere

Norge har gjennom statsforetaket Enova besluttet å bevilge 2,3 milliarder kroner til Equinor og dets partnere OMV, Petoro, Idemitsu, DEA og Vår Energi for å realisere Hywind Tampen-prosjektet, noe som dekker rundt 43 prosent av prosjektets investeringskostnader.

ESA vil om kort tid publisere en ikke-konfidensiell versjon av dagens vedtak på www.eftasurv.int.


Ta kontakt med

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS