Browse by year:


State Aid

ESA har ikke funnet problemer i EFTA-landene med bruk av bindende forhåndsuttalelser i skattesaker

24.2.2016

PR(16)09 – Norwegian version

EN | DE | IS | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA har undersøkt Island, Liechtenstein og Norges praksis med bruk av bindende forhåndsuttalelser i skattesaker, uten å finne brudd på EØS-avtalens regler om statsstøtte.

I sine undersøkelser har ESA ikke funnet noen tilfeller der EFTA-landene har benyttet bindende forhåndsuttalelser i strid med statsstøttereglene. Reglene i EØS-avtalen tilsvarer statsstøttereglene i EU.

ESA startet undersøkelsene på eget initiativ. Undersøkelsene er gjennomført parallelt med Europakommisjonens pågående undersøkelser av skattepraksis i EUs medlemsland.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS