Browse by year:


State Aid

ESA: Ja til digitalt læringsinitiativ i Norge

14.11.2019

PR(19)29 - Norwegian version 

EN | NO

ESA konkluderer i dag at Norges finansiering av FriDA, en leverandør for digitale læringsressurser, ikke er statsstøtte.

Norske kommuner har gått sammen om å tilby gratis lærestoff på nett til grunnskoler i Norge. Det digitale initiativet FriDA (Fri Digital Arena), har som mål å gi barn muligheten til å utvikle visse grunnleggende ferdigheter, ved å bruke digital informasjons- og kommunikasjonsteknologi i utdanningen.

ESA konkluderer nå at FriDAs tilbud om gratis og åpent tilgjengelige digitale læremidler ikke er en økonomisk aktivitet, og finansieringen av denne aktiviteten vurderes derfor ikke som statsstøtte.

Bakgrunn:
I 2014, Konkluderte ESA at Norges finansiering av Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA), ikke innebar statsstøtte. NDLA er et samarbeid mellom fylker som tilbyr gratis læremidler på nett til norske videregående skoler. FriDA tilbyr lignende tjenester, men til grunnskoler.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Head of Communications
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS