Browse by year:


State Aid

ESA konkluderer med at leterefusjonsordningen ikke utgjør statsstøtte

20.3.2019

PR(19)07 – Norwegian version

EN | NO

EØS-tilsynet ESA har avsluttet sin innledende undersøkelse i en klagesak som angår den norske petroleumsskatteloven. ESAs konklusjon er at den årlige tilbakebetalingen av skatteverdien på kostnader som oppstår i letefasen av petroleumsutvinning, såkalt leterefusjon, ikke utgjør statsstøtte.

«ESA har gått nøye gjennom leterefusjonsordningen på grunnlag av en omfattende klage, og har kommet frem til at denne skatteordningen ikke innebærer statsstøtte», sier ESA-president Bente Angell-Hansen.

I henhold til den norske petroleumsskatteloven kan selskaper med skattbar inntekt trekke fra kostnadene ved leting, et nødvendig skritt på vei mot petroleumsutvinning. Petroleumselskaper som ikke har skattbar inntekt, kan fremføre slike tap med rentekompensasjon til senere år eller be om en årlig tilbakebetaling tilsvarende skatteverdien av disse kostnadene.

Saken ble klaget inn til ESA av Bellona, en uavhengig ideell miljøstiftelse som mener at den norske leterefusjonsordningen utgjør ulovlig statsstøtte ved at den gir selektive fordeler til enkelte foretak. 

ESA konkluderer med at tiltaket ikke er selektivt ettersom det er tilgjengelig for alle selskaper på lik linje. Et tiltak regnes ikke som statsstøtte etter EØS-reglene hvis det ikke er selektivt.

Du kan lese avgjørelsen her. 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS