Browse by year:


State Aid

ESA opnar rannsókn á meintri ríkisaðstoð í þágu Gagnaveitu Reykjavíkur

5.12.2019

PR(19)34 - Icelandic version

EN | IS


ESA
ákvað í dag að hefja rannsókn á hugsanlegri ríkisaðstoð til Gagnaveitu Reykjavíkur (GR).

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur haft málið til athugunar í kjölfar kvörtunar frá Símanum. Orkuveita Reykjavíkur (OR), sem er að fullu í eigu sveitarfélaga, hefur fjármagnað og veitt GR lán.

Síminn heldur því fram að OR hafi veitt GR ívilnanir sem feli í sér brot á ríkisstyrkjareglum EES-samningsins. ESA mun rannsaka hvort opinberir fjármunir hafi verið nýttir til að veita GR ívilnanir sem stóðu öðrum aðilum á markaði ekki til boða.

Ákvörðunin verður birt í Ríkisaðstoðarskrá ESA um leið og trúnaðarupplýsingar hafa verið afmáðar úr ákvörðuninni. Venjulega á slík birting sér stað innan mánaðar frá töku ákvörðunar.

Bakgrunnsupplýsingar:

  • GR er sjálfstætt fyrirtæki sem var stofnað til að aðskilja samkeppnisrekstur á fjarskiptamarkaði frá öðrum rekstri OR.
  • Póst og fjarskiptastofnunun (PFS) hefur eftirlit með því að samkeppnisrekstur á fjarskiptamarkaði sé ekki niðurgreiddur af einkaleyfis- eða verndaðri starfsemi. Slíkt getur skekkt samkeppni á markaði.
  • Í þremur ákvörðunum hefur PFS komist að þeirri niðurstöðu að ákveðnar ráðstafanir á milli OR og GR hafi brotið gegn umræddu skilyrði. Í tveimur málanna fór PFS fram á að OR sæi til þess að ráðstafanirnar gengju til baka. PFS fór ekki fram á endurgreiðslu vaxta vegna ívilnananna í neinu málanna.
  • ESA mun rannsaka hvort frekari endurheimtur séu nauðsynlegar til að tryggja að GR hafi ekki notið góðs af óæskilegum ívilnunum.Hvad-er-rikisadstod

Nánari upplýsingar veitir:

Gunnar Garðarsson
Upplýsingafulltrúi
tel. +32 2 286 18 80
mob. +32 490 57 63 38
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS