Browse by year:


State Aid

ESA ser nærmere på potensiell ulovlig offentlig støtte til veilys i Bergen

16.4.2019

PR(19)14 – Norwegian version

EN | NO 

EØS-tilsynet ESA åpner en formell undersøkelse for å undersøke om det er tildelt ulovlig offentlig støtte i forbindelse med driften av veilys i Bergen.

Etter å ha mottatt en klage fra handelsorganisasjonen Nelfo, vil ESA undersøke om Bergen kommune har overkompensert BKK for drift og vedlikehold av veilysene i kommunen. BKK har eid veilysinfrastrukturen siden de kjøpte opp kommunalt eide Bergen Lysverker i 1996.

Kommunen er ansvarlig for veilysene langs kommunale veier og kan finansiere driften til fordel for sine innbyggere. ESA kommer til å se nærmere på om Bergen kommune har betalt mer enn markedspris for driften og dermed gitt BKK en urettmessig fordel. ESA vil også undersøke om kommunens finansiering av 12.000 LED-armaturer og andre investeringer i veilysinfrastrukturen er offentlig støtte.

På bakgrunn av Nelfos klage har ESA besluttet å åpne en formell undersøkelse for å klargjøre om disse transaksjonene er i tråd med statsstøttereglene. Avgjørelsen om å åpne en formell undersøkelse foregriper ikke det endelige utfallet i saken. ESA ber nå om ytterligere informasjon fra norske myndigheter og tredjeparter med en interesse i saken.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ásta Sigrún Magnúsdóttir
Kommunikasjonsrådgiver
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS