Browse by year:


State Aid

ESA undersøker statsstøtte til Farsund Vekst

10.7.2019

PR(19)18 – Norwegian version 

EN | NO

ESA undersøker om offentlige midler gikk til privat vinning i forbindelse med utbyggingen av to kystområder i Farsund.

Farsund kommune inngikk en kompleks serie av avtaler, inkludert opsjonsavtaler, med det private selskapet Glastad Farsund AS. ESA undersøker om kommunen solgte aksjer og eiendom under markedspris. Dersom det viser seg at Glastad Farsund fikk kjøpe til kunstig lav pris, må selskapet betale inn til kommunen forskjellen mellom den kunstig lave prisen og markedspris.

ESAs har satt i gangundersøkelsen etter å ha mottatt en klage. ESAs jobb er å sikre åpenhet, effektiv ressursbruk, like konkurransevilkår og at offentlige midler brukes på en måte som kommer befolkningen til gode.

Avtalene som kommunen og Glastad Farsund inngikk, inkluderer:

  • Farsund Kommune (FK) og Glastad Farsund (GF) inngikk en aksjonæravtale i 2011 og etablerte dermed Farsund Vekst AS (FV).
  • Samme dag ga FK opsjonsavtaler til FV med eksklusive rettigheter til å utvikle de to kystområdene.
  • FK solgte i 2015 sin 50 prosent andel av FV til GF. Prisen ble satt til 21 millioner kroner, basert på FVs totale egenkapital.
  • I stedet for å overføre midlene ble partene enige om at kommunen skulle få utviklingsrettigheter til taket på et kjøpesenter, rettigheter som tilhørte FV, for 23,5 millioner kroner.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Gunnar Hörður Garðarsson
Kommunikasjonsrådgiver
mob. +32 490 57 63 38




Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS