Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Formell undersøkelse av kompensasjon gitt Hurtigruten ASA

14.7.2010

PR(10)47 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) vil undersøke om økningen i kompensasjonen norske myndigheter innvilget Hurtigruten i 2008 er i samsvar med EØS-reglene for statsstøtte. Så langt er om lag 181 millioner NOK utbetalt som følge av økningen.


I 2004 ga norske myndigheter Hurtigruten ASA en kontrakt for levering av transporttjenester langs norskekysten, fra Bergen til Kirkenes, med utløp 31. desember 2012. Denne kontrakten ble gitt etter en anbudsrunde.

I oktober 2008 økte norske myndigheter kompensasjonen til Hurtigruten ASA for den resterende kontraktsperioden på følgende måte:

  • Refusjon av NOx-betaling – 91 millioner NOK for 2007-2010
  • Generell kompensasjon på grunn av økte kostnader – 66 milllioner NOK betalt ut i 2008
  • Redusert antall skip som tilbyr tjenesten – tilsvarende 12 millioner NOK årlig

Vedtaket fattet i dag om å åpne en formell undersøkelse dreier seg om disse ekstrabidragene. ESA er i tvil om disse utbetalingene er nødvendige for å tilby de aktuelle offentlige tjenestene

– EØS-reglene hindrer ikke at staten kan betale for denne typen tjenester, men det er ikke tillatt å overkompensere, av hensyn til konkurransen i markedet, sier ESA-president Per Sanderud.

Norske myndigheter og tredjeparter i saken vil bli bedt om å bidra med kommentarer før et endelig vedtak fattes. En ikke-konfidensiell versjon av vedtaket bli bli publisert i registeret for statsstøttevedtak på ESAs internettside, normalt innen en måned etter vedtaksdatoen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 1866
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS