Browse by year:


State Aid

Ríkisaðstoð: Rannsókn á endurfjármögnun Sjóvár

22.9.2010

PR(10)52 - Icelandic version

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hóf í dag formlega rannsókn á veitingu ríkisstyrks við endurfjármögnun tryggingafélagsins Sjóvár. Rannsóknin snýr að 11,6 milljarða króna eiginfjárframlagi íslenska ríkisins. Ríkisstyrkurinn kann að hafa verið veittur í andstöðu við lög að mati stofnunarinnar.


Íslenska ríkið eignaðist 73 prósenta hlut í Sjóvá í kjölfar samninga um endurfjármögnun á félaginu árið 2009. Fyrir hlutaféð greiddi ríkið með skuldabréfum útgefnum af Landsvirkjun og fjárfestingabankanum Askar Capital metnum að verðmæti 11,6 milljarða króna, en bæði bréfin voru í eigu ríkisins.

Skuldabréfin voru upphaflega seld eignarhaldsfélagi í eigu Glitnis í júlí 2009. Glitnir notaði síðan bréfin sem eiginfjárframlag við endurfjármögnun Sjóvár. Ríkið veitti Glitni 18 mánaða greiðslufrest og bar skuld Glitnis við ríkið enga vexti. Að auki átti Glitnir kost á að borga fyrir skuldabréfin með hlutum í Sjóvá, sem félagið nýtti sér í maí 2010.

Það er frummat eftirlitsstofnunar EFTA að með þessum viðskiptum hafi íslenska ríkið leitt björgunaraðgerðir í þágu ógjaldfærs tryggingafélags. Því miður var það gert án þess að tilkynna það ESA líkt og lög mæla fyrir um.

Fram til þessa hafa íslensk stjórnvöld haldið því fram að viðskiptin hafi verið gerð á markaðsforsendum og því hafi engrar tilkynningar verið þörf. ESA hefur þó efasemdir um að markaðsfjárfestar hefðu farið út í slíka fjárfestingu í júlí 2009.

ESA tók mál þetta upp af eigin frumkvæði í kjölfar frétta í fjölmiðlum en síðar barst einnig kvörtun frá keppinauti Sjóvár.

Í formlegri rannsókn sinni sem ákveðið var að hefja í dag mun ESA kanna nánar hvort fjárfestingin fól í sér ríkisaðstoð. Ef sú er raunin mun ESA meta hvort slík aðstoð sé samrýmanleg EES samningnum.

„Íslenska ríkið þarf nú að færa rök fyrir því að nauðsynlegt hafi verið að grípa til þessarar björgunar í því skyni að afstýra alvarlegri truflun á efnahagi landsins”, segir Per Sanderud, forseti eftirlitsstofnunar EFTA.

ESA mun nú óska eftir frekari athugasemdum frá íslenskum stjórnvöldum og öðrum aðilum sem hafa hagsmuna að gæta.

Ákvörðunina í heild má nálgast innan skamms á vefsíðu ESA auk þess sem hún verður birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (The Official Journal of the European Union).

 

Frekari upplýsingar fást hjá:


Trygve Mellvang-Berg
Fjölmiðlafulltrúa ESA
sími. (+32)2 286 1866
farsími: (+32)492 90 01 87
eða

Sif Konráðsdóttur
Lögfræðingi á samkeppnis –og ríkisstyrkjasviði ESA
Sími (+32) 2 286 18 55

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS