Browse by year:


State Aid

Ríkisaðstoð: Formleg rannsókn á ívilnunum til gagnavers Verne

3.11.2010

PR(10)62 - Icelandic version
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) ákvað í dag að hefja formlega rannsókn á stuðningi íslenska ríkisins og Reykjanesbæjar við fyrirtækið Verne Holdings ehf. í tengslum við byggingu gagnavers á Reykjanesi.


Eftir forathugun málsins, hefur ESA efasemdir um að ríkisaðstoð sú sem felst í fyrirhuguðum undanþágum frá sköttum og gjöldum til ríkis og sveitarfélags samrýmist EES samningnum.


Verne keypti í febrúar 2008 tvær vöruskemmur á fyrrum varnarsvæði bandaríska hersins á Keflavíkurflugvelli af íslenska ríkinu. Hóf fyrirtækið framkvæmdir við gagnaver sem það hyggst reisa þar í þremur áföngum og fyrirhugar að ljúka því verki 2016.

Íslensk yfirvöld tilkynntu ESA hinn 1. september 2010 um að ríkið og Reykjanesbær hygðust veita Verne aðstoð til að byggja upp gagnaverið og vísuðu til undanþágureglna EES samningsins um byggðaaðstoð. Alþingi samþykkti í júní 2010 lög nr. 57/2010 sem heimila íslenskum yfirvöldum að ganga til fjárfestingasamnings við Verne sem myndi undanþiggja félagið frá ýmsum sköttum og gjöldum.

Þar sem Verne hóf byggingu gagnaversins án þess að íslensk yfirvöld hefðu skuldbundið sig til að veita byggðaaðstoðina, telur ESA að þörf sé á frekari upplýsingum til meta hvort aðstoðin sé nauðsynleg til að unnt sé að ljúka verkinu. Að auki mun ESA meta hvort ríkisaðstoð kunni að felast í nokkrum samningum sem Verne hefur þegar undirritað við ríkið og fyrirtæki þess; orkusölusamningi, kaupsamningi um fasteignir, lóðarleigusamningi og samningi um gagnaflutning.

Innlend yfirvöld þurfa að sýna fram á nauðsyn þess að veita ríkisaðstoð og að hún raski ekki samkeppni um of. Þá verða yfirvöld að sýna fram á ríkisaðstoðin sé hæfileg til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt og að hún sé til þess fallin að ráða bót á byggðavanda.

Ákvörðun um að hefja formlega rannsókn er tekin með fyrirvara um endanlega ákvörðun ESA, þar sem stofnunin gæti komist að þeirri niðurstöðu að ríkisaðstoðin sé í samræmi við EES-samninginn.

ESA kallar nú eftir athugasemdum og upplýsingum frá íslenskum yfirvöldum. Jafnframt kallar stofnunin eftir athugasemdum frá þeim aðilum sem telja sig eiga hagsmuna að gæta.

Ákvörðun ESA frá í dag verður birt á heimsíðu stofnunarinnar innan fárra vikna, eftir að íslenskum yfirvöldum hefur verið veitt færi á að gera athugasemdir er varða trúnaðarupplýsingar er hún kann að hafa að geyma.

 

Frekari upplýsingar veitir:

 

Per Andreas Bjørgan
Framkvæmdastjóri samkeppnis- og ríkisstyrkjasviðs
sími: +32 2 286 18 36
farsími: +32 477 263 027
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS