Browse by year:


State Aid

Ríkisstyrkir: Lagt til að Ísland breyti fyrirkomulagi á fjármögnun Ríkisútvarpsins

10.2.2011

PR(11)07 - Icelandic version
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) leggur formlega til að Ísland breyti fyrirkomulagi á fjármögnun Ríkisútvarpsins


Markmið slíkra breytinga er að stuðla að frekara gagnsæi varðandi opinber fjárframlög til Ríkisútvarpsins og til þess að draga úr hættu á samkeppnisröskun á þeim markaði sem Ríkisútvarpið starfar. Í raun þýðir þetta  að fjármögnunarfyrirkomulaginu yrði breytt til samræmis við viðmiðunarreglur ESA varðandi ríkisstyrki til aðila sem sjá um útsendingar í almannaþágu, sem samþykktar voru í byrjun árs 2010.[1]

Frestur Íslands til þess að bregðast við tillögum ESA er í lok mars 2011.

Tillögurnar fela í sér að skilið verði á milli starfsemi Ríkisútvarpsins sem telst almannaþjónusta og þess sem lúta skal lögmálum markaðarins. Á meðal breytinganna sem ESA leggur til eru eftirtalin atriði: 

ESA og íslensk yfirvöld hafa rætt þessar athugasemdir í tengslum við meðferð þessa máls. Ísland hefur nú þegar innleitt ákveðnar breytingar í kjölfar athugasemda ESA. Sem dæmi má nefna að eignarhaldi Ríkisútvarpsins hefur verið breytt og fært frá Mennta- og Menningarmálaráðuneytinu til Fjármálaráðuneytisins. Með því var skilið á milli eignarhalds Ríkisútvarpsins og opinbers eftirlits með útsendingastarfsemi sem ætti að skila óháðara eftirliti með útsendingarstarfsemi Ríkisútvarpsins.

 

For further information, please contact:

Trygve Mellvang-Berg,
Fjölmiðlafulltrúi ESA
tel. (+32)(0)2 286 18 66

 

Agnieszka Montoya-Iwanczuk
Fulltrúi ESA
Samkeppnis- og ríkissaðstoð
tel: (+32)(0)2 286 18 59

 

 [1] Sjá PR(10)02
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS