Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner støtte til Troms Kraft Produksjon AS

16.3.2011

PR(11)15 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente i dag støtte til Troms Kraft Produksjon AS (Troms Kraft) for produksjon av vindkraft i Fakken vindpark. Troms Kraft vil motta NOK 346.4 millioner. Støtten gis fra den norske Energifondordningen.[1]

 
I Juni 2010 ble tildelingen notifisert til ESA på grunn av det høye støttebeløpet. Den har vært gjenstand for en detaljert vurdering i tråd med ESAs retningslinjer for statsstøtte til miljøvern. Retningslinjene tillater at staten støtter miljøtiltak hvor den miljømessige gevinsten av statsstøtten er større enn den potensielle konkurransevridningen. Særlig kan støtte gis til prosjekter for produksjon av fornybar energi, for å kompensere for høye investeringskostnader.

ESA har i denne saken kommet til at den positive effekten av økt produksjon av fornybar energi veier tyngre enn den begrensede negative effekten av statstøtten på markedet. Støtten er proporsjonal, siden den er begrenset til det som er nødvendig for å utløse investeringen i vindparken. Uten statsstøtte ville prosjektet ikke bli realisert siden støtte er nødvendig for at prosjektet skal være kommersielt levedyktig. Markedsandelen til Troms Kraft er uansett under 1% og strukturen i markedet vil derfor lite trolig bli endret som følge av støtten.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

 

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
Tel. (+32)(0)2 286 18 66

 

Per Andreas Bjørgan
Direktør, Konkurranse- og statsstøtteavdelingen
Tel. (+32)(0)2 286 18 36[1] Ordningen ble godkjent av ESA i 2006 (Beslutning nr 125/06/COL) en forlengelse ble godkjent i 2010 (Beslutning 486/10/COL).
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS