Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Grønt lys for utvidelse av norsk støtteordning for forskningssentre

23.3.2011

PR(11)24 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjente i dag en utvidelse av den norske støtteordningen for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Syv nye forskningssentre vil bli omfattet av ordningen.


Utvidelsen innebærer en økning av støtteordningen med tilsammen 560 millioner kroner. Den totale rammen vil fra nå av være på 1,68 milliarder kroner.

ESA godkjente opprinnelig SFI-ordningen i 2007[1] og anser at utvidelsen ikke endrer på de vurderingene som ble gjort i det opprinnelige vedtaket. Ordningen er dermed fortsatt i tråd med ESAs retningeslinjer for forskning, utvikling og innovasjon.

SFI-ene omfatter samarbeid mellom private og offentlige instutisjoner, støttet av Norges forskningsråd. Ordningen ble utviklet for å støtte langsiktig forsknings- og utviklingsarbeid i Norge og legge til rette for allianser mellom forskningsaktive bedrifter og forskningsinstitusjoner.

Norske myndigheter notifiserte utvidelsen av ordningen til ESA 25. februar i år. Foruten å inkludere de syv nye forskningssentrene, omfatter utvidelsen også en forlengelse av ordningen fra 2015 til 2019. Støtten til SFI-ene som ble etablert i 2007, vil imidlertid bli avsluttet i 2015.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Trygve Mellvang-Berg,
informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66

 
 
 
 


[1] Se pressemelding PR(07)38 og PR(07)05
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS