Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner støtte til Midtfjellet Vindkraft AS

6.4.2011

PR(11)27
EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente i dag støtte til Midtfjellet Vindkraft AS for produksjon av vindkraft i Midtfjellet vindpark i Fitjar i Hordaland. Selskapet vil motta NOK 346.5 millioner.


Anleggets planlagte effekt på 52,5 MW vil kunne dekke strømforbruket til omlag 8.000 husholdninger. Støtten gis fra den norske energifondordningen, Enova.[1]

I februar 2011 ble tildelingen notifisert til ESA på grunn av det høye støttebeløpet. Den har vært gjenstand for en detaljert vurdering i tråd med ESAs retningslinjer for statsstøtte til miljøvern. Retningslinjene tillater at staten støtter miljøtiltak hvor den miljømessige gevinsten av statsstøtten er større enn den potensielle konkurransevridningen. Særlig kan støtte gis til prosjekter for produksjon av fornybar energi, for å kompensere for høye investeringskostnader.

ESA har i denne saken kommet til at den positive effekten av økt produksjon av fornybar energi veier tyngre enn den begrensede negative effekten av statstøtten på markedet. Støtten  er begrenset til det som er nødvendig for å utløse investeringen i vindparken. Uten statsstøtte ville prosjektet ikke bli realisert. Fordi markedsandelen til Midtfjellet Vindkraft AS er  svært liten, vil statsstøtten ikke endre konkurranseforholdene i markedet vesentlig.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

 

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
Tel. (+32)(0)2 286 18 66
Mob. (+32)(0) 492 900 187

 

Per Andreas Bjørgan
Direktør, Konkurranse- og statsstøtteavdelingen
Tel. (+32)(0)2 286 18 36[1] Ordningen ble godkjent av ESA i 2006 (Beslutning nr 125/06/COL) en forlengelse ble godkjent i 2010 (Beslutning 486/10/COL).
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS