Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Leieavtale mellom Skedsmo kommune og Akershus Energi og Varme godkjent

13.4.2011

PR(11)28 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, godkjente i dag en leieavtale mellom Skedsmo kommune og Akershus Energi Varme AS vedrørende Akershus Energipark.


Akershus Energipark er en innovasjonspark i Skedsmo kommune med prosjekter relatert til fornybar energi og miljø. Et solfangeranlegg vil bli bygget som del av energiparken.

Akershus Energi Varme skal leie omtrent 30.000 m2 land fra kommunen for å etablere solfangeranlegget. Leieavtalen, som ble inngått den 3. desember 2009, har en varighet på minst ti år.

En uavhengig ekspert har vurdert området og konkludert med at den avtalte leien tilsvarer markedsverdien. I tråd med rapporten fra den uavhengige eksperten har ESA konkludert med at leieavtalen ikke innebærer statsstøtte.

 

For mer informasjon, kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0) 492 900 187

 

 

 

 

 

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS