Browse by year:


State Aid

ESA samþykkir breytingu á björgunaraðstoð vegna smærri sparisjóða

13.4.2011

PR(11)30 - Icelandic version

Þann 21. júní 2010 heimilaði Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) ríkisstyrkjakerfi vegna björgunar á smærri sparisjóðum og gilti sú heimild í sex mánuði.[1] Aðstoðarkerfið varðar meðhöndlun krafna sem Seðlabanki Íslands (SÍ) eignaðist í kjölfar falls Sparisjóðabanka Íslands hf. á árinu 2009. Eftirtaldir sparisjóðir njóta góðs af aðstoðarkerfinu:

  • Sparisjóður Norðfjarðar
  • Sparisjóður Vestmannaeyja
  • Sparisjóður Svarfdæla
  • Sparisjóður Bolungarvíkur
  • Sparisjóður Þórshafnar

Samþykki ESA á aðstoðarkerfinu var bundið því skilyrði að íslensk stjórnvöld legðu fram fyrir hvern sparisjóð áætlun um endurskipulagningu rekstrar eigi síðar en 21. desember 2010. Þá byggði ESA samþykki sitt á leiðbeinandi reglum vegna fjármálakreppunnar.[2]

Í kjölfar tveggja dóma Hæstaréttar Íslands frá júní 2010 um ólögmæti gengisbundinna lána var hins vegar nauðsynlegt að endurskoða skuldauppgjör þriggja sparisjóða við SÍ, þ.e. sparisjóða Vestmannaeyja, Þórshafnar og Svarfdæla. Auk þess að tilkynna um breytingar á því kerfi sem ESA hafði samþykkt, óskuðu íslensk stjórnvöld eftir framlengingu á skilafresti á áætlunum um endurskipulagningu til 30. apríl 2011.

Í ákvörðun sinni í dag kemst ESA að þeirri niðurstöðu að tilkynntar breytingar séu samþýðanlegar EES samningnum og framlengir jafnframt fresti íslenskra stjórnvalda til að leggja fram áætlanir um endurskipulagningu eða slit til 30. apríl 2011.

Frekari upplýsingar veita:

 

Per Andreas Bjørgan,                                        Marianne Clayton,
Framkvæmdastjóri                                             Skrifstofa samkeppnismála og ríkisaðstoðar
Skrifstofa samkeppnismála og ríkisaðstoðar         Sími: +32 2 286 18 23         
Sími: +32 2 286 18 36                                                

 
 
 


[1] Ákvörðun 253/10/COL,  sjá fréttatilkynningu á ensku press release.

[2] Guidelines on the application of state aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the context of the current global financial crisis and  Guidelines on the recapitalisation of financial institutions in the current financial crisis: limitation of aid to the minimum necessary and safeguards against undue distortions of competition.
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS