Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Hurtigruten fikk ulovlig støtte i 2008

29.6.2011

PR(11)39 - Norwegian version

Ekstrabetalingen Norge ga Hurtigruten i 2008 for kjøp av transportjenester mellom Bergen og Kirkenes ble ikke innvilget i samsvar med EØS-reglene for statsstøtte. Hurtigruten må betale tilbake enhver overkompensasjon til norske myndigheter, vedtok EFTAs overvåkingsorgan ESA i dag.


Det er nå opp til norske myndigheter å beregne og kreve tilbake den ulovlige støtten.

  • EØS-reglene hindrer ikke at staten kan betale for denne typen tjenester. Men åpenhet og adskilte regnskap er nødvendig for å sikre at offentlige penger ment for kjøp av allmennyttige tjenester ikke subsidierer kommersielle aktiviteter eller skaper ekstra overskudd, sier direktør Per Andreas Bjørgan i ESAs avdeling for statsstøtte.

Transporttjenesten er regulert i en kontrakt mellom staten og Hurtigruten som  ble utlyst på anbud og undertegnet i 2004 og som gjelder ut 2012.

Norske myndigheter økte i oktober 2008 den avtalte betalingen Hurtigruten ASA skulle få for den gjenværende kontraktsperioden på følgende måte:

  • Refusjon av NOx-betaling
  • Generell kompensasjon som følge av økte kostnader
  • Redusert antall skip som tilbyr tjenesten

Som følge av tiltakene, økte betalingen for den allmennyttige tjenesten i 2008 fra NOK 288 millioner til NOK 363 millioner. Dette ble gjort uten en ny anbudsprosess og uten en klar fordeling av kostnader mellom den offentlige tjenesten og Hurtigrutens kommersielle aktivitet. Det var ingen adskilte regnskaper mellom den kommersielle virksomheten og den offentlige tjenesten. Støtten ble heller ikke meldt fra og forhåndsgodkjent av ESA slik statsstøtteregelverket krever.

ESA åpnet en formell undersøkelse av disse ekstra utbetalingene i juli 2010, på grunn av tvil om denne kompensasjonen utgjorde statsstøtte og om den i så fall bare reflekterte Hurtigrutens økte kostnader for å tilby den aktuelle offentlige tjenesten.

Som følge av dagens vedtak, må Hurtigruten betale tilbake støtte som ikke er gitt i tråd med EØS-avtalen.

En ikke-konfidensiell versjon av vedtaket bli bli publisert i registeret for statsstøttevedtak på ESAs internettside, normalt innen en måned etter vedtaksdatoen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

 

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 1866
mob: (+32)(0)492 900 187

 

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS