Browse by year:


State Aid

Ríkisaðstoð: Íslenskt aðstoðarkerfi fasteignaveðlána ekki í samræmi við ákvæði EES samningsins

29.6.2011

PR(11)41 - Icelandic version

ESA tók í dag ákvörðun þess efnis að aðstoðarkerfi fasteignaveðlána Íbúðalánasjóðs feli í sér ólögmæta ríkisaðstoð til fjármálastofnana á Íslandi.


Vegna mikilla raskana á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hafa íslenskar fjármálastofnanir staðið frammi fyrir lausafjárskorti. Til að mæta þessum vanda ákváðu íslensk stjórnvöld meðal annars að heimila Íbúðalánasjóði að kaupa fasteignaveðlán af fjármálastofnunum.

Aðstoðarkerfi fasteignaveðlána felur í sér varanleg skipti á eignum þar sem fjármálastofnanir taka á móti skuldabréfum Íbúðalánasjóðs í skiptum fyrir fasteignaveðlán sem eru yfirfærð til sjóðsins.

Við þær aðstæður sem voru á fjármálamörkuðum í kjölfar fjármálakreppunar er ólíklegt að einkafjárfestir hefði tekið þátt í sambærilegum eignaskiptum. Niðurstaða ESA er því sú að aðstoðarkerfi fasteignaveðlána gæti þar af leiðandi falið í sér ríkisaðstoð til fjármálastofnana. Að auki fellur aðstoðarkerfið ekki að leiðbeinandi reglum um ríkisaðstoð í tengslum við virðisrýrðar eignir[1], sem stofnunin innleiddi í kjölfar fjármálahrunsins.

Vegna þessa fer ESA fram á að íslensk yfirvöld leggi niður aðstoðarkerfi fasteignaveðlána án tafar og geri nauðsynlegar ráðstafanir til að endurheimta ósamrýmanlega aðstoð  eigi síðar en í lok október 2011.

Einstaka styrkir sem hafa verið veittir vegna aðstoðarkerfisins geta hinsvegar samræmst áskilnaði EES samningsins uppfyllt þeir skilyrði sem sett eru í leiðbeinandi reglum í tengslum við virðisrýrðar eignir og þurfa þar af leiðandi ekki að vera endurheimtir. Í slíkum tilvikum þurfa íslensk stjórnvöld að leggja fram gögn sem sýna fram á að einstaka styrkir sem veittir hafa verið samkvæmt  aðstoðarkerfinu hafi verið samrýmanlegir reglum um ríkisaðstoð.

 

Frekari upplýsingar veita:

 

Kjell-Arild Rein,                                                          Trygve Mellvang-Berg
Skrifstofa samkeppnismála og ríkisaðstoðar                  Upplýsingafulltrúi ESA
Sími: (+32)(0)2 286 18 86                                             Sími: (+32)(0)2 286 18 66
                                                                                  Farsími: (+32)492 900 187

 

 [1] Sjá leiðbeinandi reglur á heimasíðu ESA: The Treatment of Impaired Assets in the EEA Banking Sector
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS