Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Ikke bevis for at Norsk Film mottok ulovlig støtte

30.6.2011

PR(11)44 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA har vedtatt å lukke en formell undersøkelse av støtte gitt til Norsk Film-gruppen.


ESA åpnet den formelle undersøkelsen 2. desember 2009, etter å ha mottatt en klage.

I sin undersøkelse har ESA sett på to forhold:

  • En utbetaling av NOK 36 millioner til Norsk Film AS i 1998 og 1999 for en oppgradering av produksjonslokalene.
  • At skattemyndighetene vurderte noen av selskapene i Norsk Film-gruppen til å være selskap som ikke har erverv til formål og dermed innvilget  skattemessig fritak for formues- og inntektsskatt i perioden 1995 til 2001.

I sitt vedtak fastslår ESA at utbetalingen av de NOK 36 millionene var del av en støtteordning innført før EØS-avtalen trådte i kraft. Slike støtteordninger kan i prinsippet opprettholdes inntil ESA eventuelt har erklært at støtten ikke lenger er forenlig med EØS-avtalen. Det vil, i motsetning til hva som gjelder for nye støtteordninger, heller ikke være aktuelt å kreve at allerede gitt støtte skal tilbakeføres. Ettersom ordningen ble stanset i 2006, har ESA derfor vedtatt å lukke saken.

Når det gjelder fritaket for formues og inntektsskatt for noen av selskapene i Norsk Film-gruppen har ESA ikke funnet det bevist at fritak ble innvilget på uriktig grunnlag av skattemyndighetene. ESA har derfor vedtatt å lukke undersøkelsen også på dette punktet.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Trygve Mellvang-Berg,
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
Mob. (+32)492 900 187

 

 

 

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS