Browse by year:


State Aid

Statstøtte: Grønt lys til fibernett i deler av Tromsø kommune

13.7.2011

PR(11)50 - Norwegian version
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) godkjente i dag statstøtte til et prosjekt for å bygge fiberbredbåndsnett i deler av Tromsø kommune.


Tromsø kommune vil bidra med støtte til
byggekostnader av den nye infrastrukturen. Leverandør vil bli valgt gjennom en offentlig anbudsrunde basert på objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

“Prosjekter som støtter lanseringen av høyhastighets bredbåndsnett basert på den nyeste teknologien, som er grundig utformet og særlig de som har vært gjenstand for en anbudskonkurranse, kan godkjennes av ESA under statstøttereglene” sier ESAs nyutnevnte president Oda Helen Sletnes.

Privatpersoner, bedrifter og enkelte offentlige institusjoner vil få tilgang til det nye fibernettet. Dette vil bidra til økonomisk og sosial utvikling og gi tilgang til offentlige tjenester ved hjelp av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

For å sikre konkurransen på dette markedet vil det, i tilegg til eieren av det nye fibernettverket, være flere leverandører av bredbåndstjenester. Eieren av nettverket vil bli pålagt å gi tilgang til tredjeparter som ønsker å leie kapasitet eller fiber. I kombinasjon med kontroll av prisene satt for tilgang til nettverket, skal dette bidra til å sikre et utvalg av leverandører og tjenester som vil komme forbrukerne til gode.

Dette er ESAs første vedtak om statsstøtte til finansiering av et bredbåndsprosjekt. Vedtaket er basert på ESAs retningslinjer for bredbånd(PR(10)02).

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Per Andreas Bjørgan
Director
Competition and State Aid Directorate
tel. (+32)(0)2 286 18 36

 

Agnieszka Montoya-Iwanczuk
Senior Officer
Competition and State Aid Directorate
tel. (+32)(0)2 286 18 59

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS