Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Støtte gitt i strid med EØS-avtalen ved eiendomssalg i Asker kommune

13.7.2011

PR(11)51 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag avsluttet en formell undersøkelse av Asker kommunes salg av en eiendom til Asker Brygge AS, i mars 2007. Eiendommen ble solgt for 8,7 millioner kroner uten at det først ble avholdt en åpen budrunde eller innhentet en uavhengig takst.


En uavhengig takst innhentet av kommunen viser at eiendommen ble solgt for en pris under markedsverdi  Videre fikk kjøper rentefri utsettelse med betalingen av 70 % av kjøpesummen, i henhold til kjøpekontrakten. Slike vilkår ville ikke ha vært akseptable for en privat investor. Salg av eiendom under markedsverdi anses som statsstøtte som i utgangspunktet er i strid med EØS-avtalen.

ESAs vedtak innebærer at Asker Brygge AS må tilbakebetale den mottatte statsstøtten.

ESA anbefaler at kommunene følger prosedyrene beskrevet i ESAs retningslinjer (guidelines) for offentlige myndigheters salg av eiendom og bygninger. Statsstøtte vil normalt være utelukket ved salg som skjer etter åpne og ubetingede budrunder, eller til en pris som tilsvarer markedsverdi etablert av en eller flere uavhengige takstmenn før forhandlinger om salget.

En ikke konfidensiell utgave av vedtaket vil bli offentliggjort i ESAs register over statsstøttesaker, tilgjengelig på ESAs nettside. Offentliggjøringen vil normalt skje innenfor en måned fra vedtakets dato.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

 

Per Andreas Bjørgan,
Director
Competition and State Aid Directorate
tel. (+32)(0)2 286 18 36
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS