Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner Energifondsordningen

18.7.2011

PR(11)59 - Norwegian version

ESA godkjente idag Energifondsordningen i henhold til en notifikasjon fra norske myndigheter.


Ordningen vil avløse den eksisterende Energifondsordningen som ble godkjent av ESA i 2006.
[1]

Formålet er å fremme miljøvennlig bruk og produksjon av energi i Norge. Norske myndigheter har satt som mål å øke fornybar energiproduksjon og energisparing med til sammen 40 TWt i perioden 2001-2020.

Ordningen administreres av Enova, et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet. Under ordningen gir Enova støtte til:

  • fornybar energiproduksjon fra biomasse, biogass, så vel som sol-, vind-, tidevanns‑, bølge- og vannkraft,
  • kraftvarmeproduksjon, fjernvarme- og kjøleanlegg så vel som fjernvarme- og kjøleinfrastruktur,
  • energisparingstiltak, og
  • utvikling av ny energiteknologi innenfor disse områdene.

Energifondet er finansiert over statsbudsjettet og et påslag på nettariffen betalt av strømkonsumenter. Budsjettet for 2011 er 1 865 millioner NOK. Ordningen har blitt godkjent frem til slutten av 2016.

 

For videre informasjon, vennligst kontakt:

 

Per Andreas Bjørgan
Direktør
Konkurranse- og statsstøtteavdelingen
tel.
(+32)(0)2 286 18 36

 [1] Beslutning Nr 125/06/COL, endret av Beslutningene Nr 536/09/COL, 75/10/COL og 486/10/COL. Tilgjengelige på ESAs nettsider: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS