Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner støtte til Sway Turbine AS

19.7.2011

PR(11)60 - Norwegian version

ESA har godkjent støtte fra det norske Energifondet til Sway Turbine AS for et pilotprosjekt som går ut på å prøve ut en ny og innovativ 10 MW vindturbin for offshore bruk. Formålet med pilotprosjektet er å prøve ut turbinen under realistiske forhold før den introduseres på markedet. Sway søker med dette prosjektet å verifisere en fremtidig kostnadsreduksjon på 18% for turbininvesteringer. Planen er å prøve ut turbinen i ett til to år og deretter gjøre den tilgjengelig for salg før 2015.


Sway Turbine AS vil få 137.2 millioner kroner i støtte for å utføre prosjektet.

ESA har vurdert statsstøtten under EØS-avtalens artikkel 61(3)(c), og har konkludert med at støttens positive miljøeffekt veier tyngre enn de begrensede negative konkurranse- og samhandelsvirkningene den vil kunne ha. Formålet med støtten er å øke fornybar energiproduksjon ved gjøre offshore vindkraftproduksjon mer kostnadseffektiv.

 

For videre informasjon, vennligst kontakt:

 

Per Andreas Bjørgan
Direktør
Konkurranse- og statsstøtteavdelingen
tel.
(+32)(0)2 286 18 36
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS