Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Grønt lys for offentlig finansiering av Nasjonal digital læringsarena

12.10.2011

PR(11)68 - Norwegian version

Norske myndigheters finansiering av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er ikke i konflikt med EØS-avtalens statsstøtteregler, vedtok EFTAs overvåkingsorgan ESA i dag.


NDLA er et interkommunalt samarbeid som utvikler og kjøper digitale læremidler til bruk i  norske videregående skoler. Elevene tilbys materialet gratis på NDLA sitt nettsted.

Norske myndigheter besluttet i 2006 å innføre gratis lærebøker i den videregående skolen og å oppmuntre til bruk av digitale læremidler. Fylkeskommunene ble samtidig bedt om å delta i innkjøp og utvikling av dem. 18 fylkeskommuner gikk sammen om å etablere et samarbeid under NDLA-navnet.

I 2010 mottok ESA en klage hvor det ble hevdet at den offentlig finansieringen av NDLA måtte regnes som ulovlig statsstøtte.

ESA mener imidlertid at dette ikke kan regnes som statsstøtte, slik begrepet er definert i EØS-avtalen, siden NDLA ikke er en kommersiell virksomhet. Utvikling av digitalt læremidler faller inn under definisjonen av offentlig utdanning, som er et offentlig ansvar. I tillegg er NDLA en integrert del av den offentlige forvaltningen og tilbyr tjenester gratis til norske skoleelever.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

 


Trygve Mellvang-Berg
Press & Information Officer
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS