Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Formell undersøkelse av kraftkontrakt i Narvik

14.12.2011

PR(11)77 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA åpnet i dag en formell undersøkelse av en kontrakt mellom Narvik kommune og Narvik Energi AS.

Kontrakten, inngått i oktober 2000, overførte kommunens rett til konsesjonskraft til Narvik Energi for 50,5 år til en fast pris. Dagens vedtak om en formell undersøkelse skyldes at ESA er i tvil om Narvik Energi i praksis mottar statsstøtte gjennom kontrakten.

ESA har vurdert hvorvidt kommunen har handlet som en markedsinvestor. Hvis kommunen solgte rettigheten til konsesjonskraften til markedspris, på vilkår som ville være akseptable for en privat aktør, ville transaksjonen ikke innebære statsstøtte. Hvis kommunen derimot solgte rettigheten til under markedspris, kan salget bli sett på som ulovlig statsstøtte slik det er definert i EØS-avtalen.

Vedtaket om å åpne en formell undersøkelse betyr ikke at ESA har konkludert i saken. ESA vil nå be om ytterligere informasjon fra norske myndigheter og fra andre med interesse i saken. En ikke-konfidensiell versjon av dagens vedtak vil innen kort tid bli publisert på ESAs hjemmesider og i EU-tidende.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mr. Trygve Mellvang-Berg,
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob: (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS