Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Salget av Haslemoen Leir gjort i strid med EØS-avtalen

15.3.2012

PR(12)13 - Norwegian version

Haslemoen AS mottok ulovlig statsstøtte på nær 4,9 milloner kroner da selskapet i 2006 kjøpte 29 bygninger i Haslemoen Leir fra Våler kommune. EFTAs overvåkingsorgan ESA vedtok idag at støtten må tilbakebetales til kommunen.

Kommunen kjøpte opprinnelig hele Haslemoen Leir fra staten i 2005 for 46 millioner kroner. Mindre enn ett år senere videresolgte kommunen 29 av de totalt 44 bygningene i indre leir til Haslemoen AS for 4 millioner kroner.

Ifølge ESAs retningslinjer for salg av offentlig eiendom kan man legge til grunn den opprinnelige salgsprisen for vurdering av markedsverdien på de aktuelle bygningene, dersom de blir solgt videre innen tre år.

I dagens vedtak konkluderer ESA med at videresalget ble gjort til en pris som var under kommunens anskaffelseskostnader, og derfor under markedsverdien, som ESA har beregnet til nær 8,9 millioner kroner. Siden prisen kommunen fikk for de 29 bygningene ikke ville vært akseptabel for en privat selger, er forskjellen mellom markedsprisen og salgsprisen å regne som statsstøtte i henhold til EØS-avtalen.

Norske myndigheter er nå pålagt å be om at den ulovlige støtten til Haslemoen AS blir tilbakebetalt til Våler kommune.

En offentlig versjon av dagens vedtak vil bli publisert i registeret for statsstøtteavgjørelser på hjemmesiden til ESA, normalt innen en måned.

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg,
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS