Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Grønt lys for utviklingsfasen av fullskala CO2-fangst på Mongstad

15.3.2012

PR(12)14 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjente i dag Norges finansieringsmodell for utviklingsfasen av fullskalaanlegget for karbonfangst og -lagring (CCS) på Mongstad.

Målet med anlegget er å fange og lagre CO2-utslippene fra oljeraffineriet og kraftvarmeverket på Mongstad.

­­– CCS er en viktig del av klimapolitikken i EØS. Finansieringen av utviklingsfasen av CCS-prosjektet på Mongstad er i tråd med målene for denne politikken, sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

ESA har allerede godkjent statstøtten til et CCS-testsenter på Mongstad. Den norske staten ønsker nå å finansiere et teknologikvalifiseringsprogram for fullskalaanlegget. Resultatene herfra vil danne grunnlaget for Stortingets investeringsbeslutning for bygging og drift av fullskalaanlegget, senest i 2016.

Støtten til utviklingsfasen, omlag 2,85 milliarder NOK, gis på grunnlag av en avtale mellom staten, Gassnova og Statoil. Ifølge denne kontrakten vil Statoil ha ansvaret for å gjennomføre prosjektet og tildele kontrakter til underleverandører i tråd med gjeldende anbudsregler. Staten vil dekke 100 % av Statoils utgifter i forbindelse med prosjektet. Støtten til Statoil er klart rettet mot å fremme CCS, med begrensede  muligheter for konkurransevridning og negative handelseffekter.

Staten vil også dekke prosjektutgiftene til Gassnova på omlag 200 millioner NOK. Siden selskapet bare vil følge opp prosjektet uten å delta i noen form for økonomisk aktivitet, mener ESA at dette ikke innebærer statsstøtte slik begrepet er definert i EØS-retten.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg,
Informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS