Browse by year:


State Aid

Statstøtte: ESA godkjenner miljøstøtte til Södra Cell Tofte AS

19.4.2012

PR(12)20 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente i dag miljøstøtte til Södra Cell Tofte AS (“SCT”) tildelt under den norske Energifondordningen[1], Enova. SCT vil motta NOK 100 millioner, og støtten måtte derfor notifiseres til ESA i samsvar med ESAs retningslinjer for statsstøtte til miljøprosjekter.

SCT produserer kjemisk bleket sulfatmasse. Støtten vil gjøre det mulig for SCT å erstatte fossilt brennstoff med egenprodusert bioenergi. Støtten vil også bidra til at SCT kan produsere noe mer elektrisitet som vil bli solgt på kraftbørsen Nord Pool Spot.

Støtten er blitt vurdert på grunnlag av Energifondordningen og ESAs retningslinjer for statsstøtte til miljøvern. ESAs retningslinjer tillater at staten støtter miljøtiltak hvor miljøgevinsten er større enn den potensielle konkurransevridningen. Støtte kan gis til energigjenvinningsprosjekter for å kompensere for høye investeringskostnader.

ESA har kommet til at den positive effekten av økt produksjon av fornybar energi veier tyngre enn den begrensede konkurranseeffekten av statsstøtten i markedet. Støtten er proporsjonal, siden den er begrenset til det som er nødvendig for å utløse investeringen. Støtten gir også en insentiveffekt, siden prosjektet ikke ville vært økonomisk levedyktig uten støtten. Markedssandelen for mottakeren av støtten er liten i de relevante markedene som derfor trolig i liten grad vil bli påvirket av støtten.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
Tel. (+32)(0)2 286 18 66
Mob. (+32)(0)492 900 187[1] Støtteordningen ble godkjent i 2006 (Vedtak Nr. 125/06/COL) og forlenget i 2010 (Vedtak Nr. 486/10/COL).

 
Other EEA Institutions


Want to help us improve our website?

We are in the process of designing a new website and need your help!

We kindly ask you to participate in a short exercise which will help us improve your experience of the ESA website.

imgbanner2
This website is built with Eplica CMS