Browse by year:


State Aid

Statstøtte: Salg av kommunal eiendom i Oppdal kommune inneholdt ikke statsstøtte

9.5.2012

PR(12)24 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag avsluttet i dag en formell undersøkelse av et salg av en offentlig eiendom i Oppdal kommune. Konklusjonen er  at salget ikke inneholdt statstøtte.

Selges en offentlig eiendom til under markedspris, kan prisavslaget innebære statsstøtte i henhold til artikkel 61 av EØS-avtalen. Ifølge ESAs retningslinjer for salg av offentlig eiendom er det to måter å  sikre at et eiendomsalg skjer til markedspris:  Salgsprisen er fastsatt ved en budrunde og/eller  tgjennom en forutgående, uavhengig ekspertvurdering.

I juni 2008 solgte Oppdal kommune en tomt til Strand Drift Oppdal AS for 850.000 kroner. Prisen var fastsatt på bakgrunn av vurderinger gitt av to uavhengige takstmenn som beregnet verdien av tomten til 800.000 – 850.000 kroner. Rett før salget ble gjennomført mottok imidlertid kommunen et høyere bud på 3.100.000 kroner fra Oppdal Booking AS, en konkurrent av Strand Drift Oppdal. Kommunen solgte likevel tomten til Strand Drift Oppdal uten å vurdere det høyere budet. Dette var grunnen til at ESA åpnet en formell undersøkelse av saken.

Det er flere forhold som gjør at ESA nå kan fastslå at salget er utført i tråd med regelverket. ESA mener Oppdal Booking var villig til å betale en overdrevent høy pris for å hindre at en konkurrent fikk  etablere seg på tomten. Selskapets høye bud var derfor ikke sammenlignbart med budet fra Strand Drift Oppdal og kan ikke brukes til å vise at verdivurderingen ikke reflekterte markedsverdien. Det er heller ingenting som tilsier at verdivurderingene ikke er blitt utført i overensstemmelse med ESAs retningslinjer. ESAs konklusjon er følgelig at salget ikke inneholdt statstøtte.

En ikke-konfidensiell versjon av vedtaket vil bli publisert i registeret for statsstøttevedtak på ESAs internettside, normalt innen en måned etter vedtaksdatoen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
Tel. (+32)(0)2 286 18 66
Mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS