Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Uttalelse om dommen i Hurtigrutesaken

8.10.2012

PR(12)64 - Norwegian version

I en dom avsagt i dag, opprettholdt EFTA-domstolen et vedtak fattet av EFTAs overvåkningsorgan ESA om at en kontrakt mellom staten og Hurtigruten ASA utgjør ulovlig statsstøtte som er uforenlig med EØS-avtalen.

"Jeg er tilfreds med at EFTA-domstolen opprettholder ESAs vedtak fra i fjor sommer. En vesentlig del av den offentlige støtten Hurtigruten fikk i 2008 gikk til den kommersielle delen av Hurtigrutens virksomhet. Denne overkompensasjonen må staten kreve tilbake. Hvor store sum det er tale om avklares i den pågående dialogen mellom staten og ESA. Jeg håper at den prosessen nå kan sluttføres så snart som mulig," sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

Ytterligere informasjon om saken finnes her.

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS