Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Offentlig tilskudd til Bømlabadet Bygg AS godkjent

5.12.2012

PR(12)78 - Norwegian version

Et offentlig tilskudd på 12,3 millioner kroner til bygging av nytt badeland på Bømlo i Hordaland rammes ikke av EØS-avtalens forbud mot statsstøtte, vedtok EFTAs overvåkingsorgan ESA i dag.

Tilskuddet skal gis av Bømlo kommune til Bømlabadet Bygg AS, som står bak utviklingen av badelandet.

For å få klarhet i om tilskuddet ville være i tråd med EØS-reglene, meldte Norge ifra til ESA om kommunens plan. En fullstendig notifikasjon av tilskuddet ble mottatt av ESA 1. november 2012.

Tilskuddet rammes ikke av forbudet mot statstøtte i EØS-avtalen fordi det ikke anses å påvirke samhandelen mellom EØS-landene. Badelandet vil primært tjene et lokalt marked og ESA anser at det i liten grad vil tiltrekke seg gjester eller investeringer fra utlandet.

En offentlig versjon av vedtaket vil bli lagt ut på ESAs nettsider, normalt innen en måned.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS