Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Grønt lys for støtte til Eidsiva Bioenergi AS

19.12.2012

PR(12)83 - Norwegian version

Eidsiva Bioenergi AS kan motta 120.5 millioner kroner i statsstøtte til bygging av et miljøvennlig fjernvarmeanlegg, vedtok EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag. 

Den planlagte støtten vil bli gitt under den norske Energifondsordningen, som administreres av Enova.

På grunn av beløpets størrelse, måtte støtten bli godkjent av ESA i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. I følge EØS-reglene er det tillatt å gi støtte til miljøprosjekter når miljøgevinsten er større enn den potensielle konkurransevridningen.

Eidsiva Bioenergi AS vil erstatte bruk av olje med fornybare energikilder for å generere varmen i det planlagte anlegget. ESA mener derfor miljøgevinsten ved anlegget veier tyngre enn den begrensede konkurranseeffekten av statsstøtten i markedet.

En offentlig versjon av vedtaketvil bli lagt ut på ESA sine nettsider, normalt innen en måned etter vedtaksdatoen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS