Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Formell undersøkelse av busstjenester i Oslo avsluttet

19.12.2012

PR(12)84 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA avsluttet i dag en formell undersøkelse, som ble åpnet 28. mars 2012, av offentlig finansiering av lokale rutebusstjenester i Oslo.

De aktuelle bussrutene ble i perioden 1994 til 2008 drevet av AS Oslo Sporveier, og senere AS Sporveisbussene, etter et system med direkte tildelte konsesjoner, hvor det offentlige bestemte billettprisene. Til gjengjeld kompenserte kommunen selskapene på årlig basis for kostnader som ikke ble dekket av billettintektene.

I en klage til ESA ble det hevdet at de to selskapene ble kompensert for mer enn det tjenesten faktisk kostet og at det overskytende beløpet ble brukt til å subisidiere annen kommersiell transportvirksomhet. Etter å ha vurdert klagessaken, vedtok ESA i juni 2010 at det ikke var nødvendig å forfølge den videre, ettersom støtten etter ESAs vurdering ble gitt innenfor en eksisterende støtteordning som ikke lenger var operativ. Dette vedtaket ble senere, i august 2011, annulert av EFTA-domstolen, og ESA har derfor nå vurdert saken på nytt.

I dagens vedtak konkluderer ESA med at kompensasjonen ikke overgikk kostnadene til tjenesten, inkludert normal fortjeneste for tilbyderne, og at støtten ble gitt innenfor en eksisterende støtteordning. I tillegg har ESA vurdert en skatteordning knyttet til interne transaksjoner i Oslo Sporveier-gruppen og en del av en kapitaltilførsel som dekket en historisk underfinansiering av pensjonsrettigheter for ansatte som arbeidet med den kommersielle bussdriften. Verken skatteordningen eller kapitaltilførselen er å regne som statsstøtte. På bakgrunn av disse funnene har ESA i dag avsluttet den formelle undersøkelsen og konkludert med at saken ikke trenger videre oppfølging.

Klageren i saken har kommet med opplysninger om annen angivelig statsstøtte til den samme gruppen selskaper. Disse blir behandlet i en separat sak.

En offentlig versjon av dagens vedtak vil bli lagt ut på ESAs nettsider, normalt innen en måned.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mr. Trygve Mellvang-Berg
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS