Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Grønt lys for testing av karbonfangst i sementindustrien

20.2.2013

PR(13)12 - Norwegian version

Statsstøtte: Grønt lys for testing av karbonfangst i sementindustrien

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjente i dag  statsstøtte på nærmere 70 mill kroner til Norcem for bygging av et forskningsanlegg for karbonfangst ved sementfabrikken i Brevik. 

Målet med prosjektet er å teste karbonfangstteknologi for sementindustrien, slik at bruk av karbonfangst- og lagring (CCS) blir mer utbredt i denne industrien. 

 – ­ESA har tidligere godkjent støtte til CCS-prosjekter på Kårstø og Mongstad, men dette er første gang statsstøtte til et CCS-prosjekt utenfor energisektoren er blitt godkjent i Europa, sier ESA-president Oda Helen Sletnes. 

Målet med Norcem's prosjekt i Brevik er å få ned de betydelige CO2-utslippene fra sementindustrien. En del av sementproduksjonen består av såkalt kalsinering av kalkstein, som innebærer at karbondioksid blir skilt ut fra kalsiumskarbonatet. Dette gir store utslipp av CO2. 

Norcem vil hente inn relevante tilbydere av teknologi, som kan teste sine systemer i Brevik. Prosjektet vil utelukkende dreie seg om testing av forskjellig karbonfangstteknologi, ikke transport eller lagring av CO2. Mens opphavsrettighetene fra testingen vil ligge hos teknologitilbyderne, vil den generelle kunnskapen fra prosjektet bli gjort tilgjengelig for andre europeiske sementprodusenter. 

En ikke-konfidensiell versjon av dagens vedtak vil bli lagt ut på ESAs internettside, normalt innen en måned.
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef 
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS