Browse by year:


State Aid

Resultattavle for statsstøtte: Økt støtte til utvikling i distriktene og miljøtiltak

5.3.2013

PR(13)18 - Norwegian version

Etter en periode der  mye statsstøtte er blitt brukt til økonomisk krisehjelp, ser man nå en nedgang i denne typen offentlig støtte fra EFTA-statene. Isteden satses det mer på utvikling i distriktene og  miljøstøtte. Det er en av hovedkonklusjonene i den siste utgaven av resultattavlen for statsstøtte som EFTAs overvåkningsorgan, ESA, publiserte i dag.

Resultattavlen er et verktøy som måler den årlige offentlige støtten som er godkjent av ESA .

”Alt i alt ligger summen av offentlig støtte fra EFTA-statene  ganske stabilt på 2.8 milliarder euro, omregnet i dagens kurs. Samtidig viser resultattavlen at etter hvert som økonomisk krisehjelp utløper, går det mer penger til andre formål, slik som distriktsutvikling og  miljøstøtte,” sier presidenten i ESA, Oda Helen Sletnes.

Island reduserte den offentlige støtten kraftig, fra 312 millioner EUR i 2010 til 63 millioner EUR i 2011. Dette skyldes hovedsaklig en nedgang i økonomisk krisehjelp fra 298 millioner EUR til 4 millioner EUR. Samtidig økte utgiftene til annen type støtte fra 23 millioner EUR til 32 millioner EUR. Særlig har man sett en økning i støtte til distriktsutvikling som nær ble tredoblet fra 4 millioner EUR til rett under 12 millioner EUR i 2011. Støtte til forskning, utvikling og innovasjon økte fra 10 millioner EUR til mer enn 12 millioner EUR,

Norge økte den totale offentlige støtten fra 2.596 millioner EUR i 2010 til 2.787 millioner EUR i 2011. I Norge ser man en særlig økning i støtte til miljøtiltak, fra 611 millioner EUR til 1.019 millioner EUR. Den nest viktigste typen støtte er gitt til utvikling i distriktene, der det var en økning fra 897 millioner EUR til 915 millioner EUR. Denne utviklingen gjorde sitt til at man fikk en økning i statsstøtte totalt, på tross av at støtten til forskning og utvikling gikk ned fra 530 millioner EUR til 381 millioner EUR.

I Liechtenstein ble det i 2011 kun gitt støtte til kulturelle formål og til bevaring av kulturarven. Denne støtten gikk noe ned regnet i CHF, men på grunn av valutaendringer økte den i EUR, fra 1,34 millioner EUR i 2010 til 1,49 millioner EUR i 2011.

Hvis man sammenligner med den gjennomsnittlige støtten gitt i de 27 EU landene, medregnet økonomisk krisehjelp, ser vi at den gjennomsnittlige statsstøtten gitt i EFTA landene er relativt liten. Dette kan delvis forklares ved at Island, som var det eneste landet som gav økonomisk krisehjelp, minket denne støtten kraftig i 2011. Dersom vi ser bort dette ligger allikevel Norge, med en samlet statlig støtte på 0,73 % av BNP, langt over EU-gjennomsnittet på 0,42 % av BNP. Island ligger på sin side godt under gjennomsnittet med en samlet statlig støtte på 0,31 % av BNP. Liechtenstein ligger på 0,04 % av BNP, og har det laveste støttenivået i hele EØS.

Du finner resultattavlen for statsstøtte i sin helhet her.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informsjonssjef 
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS