Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Nye norske såkornfond godkjent

13.3.2013

PR(13)20 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente i dag en ny norsk statsstøtteordning for såkornfond.


Det primære formålet med støtteordningen er å øke tilbudet av såkornmidler til små og mellomstore bedrifter i Norge.

”Med ESAs vedtak i dag kan Norge nå få på plass en ny og fremtidsrettet støtteordning for såkornkapital til nyskapende næringsvirksomhet. Det gir et godt grunnlag for fremtidig vekst og verdiskaping i Norge.,” sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

Under støtteordningen vil den norske stat, sammen med kommersielle investorer, opprette inntil seks fond med en investeringsramme på maksimalt 500 millioner norske kroner i hvert fond.

Staten vil bidra med opp til 50 prosent av fondets kapital, opp til et maksimalt statlig bidrag på 1,5 milliarder norske kroner.

For å tiltrekke seg interesse fra investorer, vil 15 prosent av statens kapitaltilskudd, inntil 225 millioner kroner, bli overført til de kommersielle med-investorene og dermed øke deres egenkapital i fondene.

Såkornfondene vil ledes av profesjonelle fondsforvaltere utvalgt gjennom en åpen, transparent og ikke-diskriminerende anbudsprosedyre.

ESA vurdert støtteordningen i tråd med sine retningslinjer for offentlig støtte i form av risikokapital til små og mellomstore bedrifter. Etter å ha vurdert de positive og negative sidene ved statsstøtten, har ESA konkludert med at støtteordningen tilfredsstiller kravene i retningslinjene.

En ikke-konfidensiell versjon av dagens vedtak vil bli lagt ut på ESAs internettside, normalt innen en måned.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informasjonssjef 
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS