Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Ny ordning godkjent for prising av lån gitt av Eksportkreditt Norge

20.3.2013

PR(13)22 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjente i dag en ny ordning for prising av lån gitt av det statlig eide Eksportkreditt Norge. Ordningen skal sikre at lånene gis til markedspris og dermed ikke innebærer statsstøtte.

Eksportkreditt Norge ble etablert i july 2012 og erstattet Eksportfinans, som tidligere forvaltet det norske eksportkredittsystemet.

Eksportkreditt er lån som gis til eksportørenes kunder for å finansiere deres kjøp av varer eller tjenester. Tilbud av slik eksportfinansiering er regulert i OECD-avtalen ”Arrangement on Officially Supported Export Credits”.

ESA har undersøkt den nye ordningen for prissetting for å sikre at lånene Eksportkreditt Norge gir ikke innebærer statsstøtte til låntakerne. Særlig har ESA vurdert hva slags markedsinformasjon som er nødvendig for å fastsette den markedsprisen Eksportkreditt Norge må holde seg til.

ESAs konklusjon er at det foreslåtte systemet sikrer at Eksportkreditt Norge ikke vil tilby lån under markedspris. Som en følge av det, vedtok ESA i dag at ordningen forhindrer at statsstøtte blir gitt gjennom lånene.

En ikke-konfidensiell versjon av dagens vedtak vil bli lagt ut på ESAs nettsider, normalt innen en måned.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS