Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Støtte til Bergen kirkelige fellesråd ikke i strid med EØS-avtalen

11.4.2013

PR(13)28 - Norwegian version

Bevilgninger fra Bergen kommune til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er ikke i strid med EØS-avtalens statsstøtteregler, ifølge et vedtak fattet av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

BKF, som representerer menighetene i Bergen kommune, eier og vedlikeholder kirker og gravplasser i kommunen. Siden 1. januar 2013 har dette ansvaret vært tillagt BKFs nye avdeling, Akasia. BKF finansieres i første rekke av bevilgninger fra Bergen kommune. I tillegg får BKF  inntekter ved å tilby tjenester på det åpne markedet, som trepleie, landskapsarkitektur og regnskapstjenester.

ESA har mottatt klager fra bedrifter som hevder tjenestene BKF/Aksaia tilbyr på markedet i konkurranse med private aktører blir subsidiert av Bergen kommune.

Når  BKF selger tjenester på det åpne markedet utover vedlikehold og planlegging i Bjørgvin bispedømme, er dette en form for økonomisk aktivitet som faller inn under EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte. Da må BKF holde regnskapet for offentlige og kommersielle tjenester adskilt for å unngå kryssubsidiering.

Etter å ha vurdert regnskapsføringen til BKF/Akasia konkluderer ESA med at regnskapene holdes adskilt, og at det ikke foregår noen kryssubsidiering mellom det offentlige oppdraget og de kommersielle tjenestene.

En ikke-konfidensiell versjon av vedtaket vil bli publisert i statstøtte-registeretpå ESAs nettsider, normalt innen en måned.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS