Browse by year:


State Aid

Ríkisaðstoð: Engar athugsamdir gerðar við endurgreiðslu Landsbankans á vöxtum til viðskiptavina sinna

11.4.2013

PR(13)30 - Icelandic version

Í kjölfar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar og samkomulags lánveitenda á íbúðalánamarkaði í janúar 2011 um aðgerðir í þágu yfirveðsettra heimilanna, ákvað Landsbankinn í maí 2011 að grípa til ýmissa ráðstafana. Þar á meðal ákvað bankinn að endurgreiða þeim viðskiptavinum sem staðið höfðu í skilum á lánum sínum, á tímabilinu desember 2008 til apríl 2011, 20% vaxtagreiðslna á þessu tímabili.

ESA barst kvörtun frá samkeppnisaðila þar sem því er haldið fram að umrædd ráðstöfun Landsbankans hafi falið í sér ríkisaðstoð. Byggir kvörtunin í raun á því að íslenska ríkið, sem meirihlutaeigandi í bankanum, hefði fallist á eftirgjöf skulda sem var umfram það sem banki sem starfar á viðskiptalegum forsendum myndi hafa gert.

Í ákvörðun sinni í dag komst ESA að þeirri niðurstöðu að ekki væri unnt að rekja ráðstöfun Landsbankans til afskipta ríkisins. Verði ekki betur séð en viðskiptalegar forsendur hafi legið til grundvallar, þar sem markmiðið var einkum að viðhalda tryggð viðskiptavina. Engin afskipti eða fyrirmæli hafi verið gefin af hálfu íslenskra yfirvalda. Þessi ályktun ESA byggir á mati á eigendastefnu ríkisins og fyrirkomulagi á eignarhaldi ríkisins í fjármálafyrirtækjum sem og þeim gögnum sem lágu fyrir um töku umræddrar ákvörðunar af hálfu Landsbankans.

Ekkert liggur fyrir sem gefur til kynna að með ráðstöfuninni hafi ríkið gefið eftir af væntri arðsemi sinni af fjárfestingu í bankanum. Þá hafi ráðstöfunin ekki áhrif á fyrri niðurstöðu ESA sem kvað á um að sú aðstoð sem veitt hafði verið til endurreisnar Landsbankans árin 2008 og 2009 hefði ekki verið umfram það sem nauðsynlegt var. Loks bæri að líta til þess að endurgreiðsla vaxta stóð aðeins einstaklingum til boða en ekki fyrirtækjum.

Með hliðsjón af öllu ofangreindu var ekki talið að ráðstöfunin hefði falið í sér ríkisaðstoð.

Opinber útgáfa ákvörðunar ESA frá því í dag verður birt á vefsíðu stofnunarinnar, að öllu jöfnu innan eins mánaðar.


Frekari upplýsingar veitir:

Trygve Mellvang-Berg
Upplýsingafulltrúi
Sími. (+32)(0)2 286 18 66
Farsími. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS