Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner nye regler for finansieringen av kommunale renovasjonsselskaper

2.5.2013

PR(13)37 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente denne uken nye regler for finansieringen av kommunale renovasjonsselskaper i Norge. Dermed avslutter ESA saken om finansieringen av kommunale renovasjonsselskaper. 

ESA har tidligere konkludert med at finansieringssystemet for kommunale renovasjonsselskaper kan føre til såkalt kryss-subsidiering. Dette fordi en rekke slike selskaper driver kommersiell virksomhet ved siden av å samle inn husholdningsavfall i sin egen kommune. Mange kommunale renovasjonsselskaper  konkurrerer om kontrakter for husholdningsavfallsinnsamling i andre kommuner, eller tilbyr andre tjenester i markedet, for eksempel tilknyttet industriavfall. I tillegg hadde enkelte kommunale renovasjonsselskap skattefritak. 

Den potensielle kryssubsidieringen og skatteunntaket måtte regnes som statsstøtte uforenlig med EØS-avtalen siden støtten kan påvirke både konkurranse og handel innen EØS. ESA foreslo derfor at Norge traff følgende formålstjenlige tiltak  for å bringe ordningen i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen: 

  • Kommunale renovasjonsselskaper bør forpliktes til å føre adskilte regnskap for innsamling av husholdningsavfall i egen kommune og annen aktivitet.
  • Norske myndigheter bør sørge for at det ikke forekommer noen kryssubsidiering mellom renovasjonsselskapenes innsamling av husholdningsavfall i egen kommune og deres økonomiske aktiviteter. Spesielt bør de sørge for at en rimelig andel av de faste fellesutgiftene føres på den økonomiske aktiviteten.
  • Alle kommunale renovasjonsselskaper som tilbyr kommersielle tjenester i markedet bør være forpliktet til å betale skatt.

Norge sa seg enig i ESAs forslag og forsikret om full igjennomføring. Norske myndigheter la også frem endringer i avfallsforskriften og skatteloven, og bekreftet at disse endringene ville være på plass innen 1. januar 2014.

I lys av norske myndigheters aksept av ESAs foreslåtte tiltak og den foreslåtte innføringen av de ovennevnte endringene i finansieringen og beskatningen av kommunale renovasjonsselskaper, har ESA vedtatt å avslutte saken. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Per Andreas Bjørgan
Direktør, Konkurranse og statsstøtteavdelingen
(+32) 2 286 18 36
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS