Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godkjenning av ny modell for finansiering av Kippermoen Treningssenter

2.5.2013

PR(13)38 - Norwegian version

ESA vedtok denne uken å avslutte saken om finansieringen av treningssenteret ved Kippermoen Idrettssenter (KIS). Vedtaket kommer etter at Norge gikk med på å endre finansieringsmodellen for KIS slik at den nå er i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen. 

ESA fant at finansieringen av treningssenteret utgjorde eksisterende statsstøtte som var i strid med EØS-avtalen. ESA ba derfor norske myndigheter iverksette enkelte endringer for å sikre at den kommersielle treningssentervirksomheten ikke ble subsidiert av offentlige midler. 

Norske myndigheter sa seg enige i ESAs forslag og har forsikret om at disse vil bli fullt gjennomført fra og med gjenåpningen av KIS etter at den pågående renovasjonen er fullført. Endringene som ble foreslått av norske myndigheter inkluderer: 

  • Et tydeligere regnskapsmessig skille mellom treningssentervirksomheten og annen virksomhet ved KIS.  
  • Vefsn kommune skal, som eier, kreve at treningssenteret drives med et visst overskudd.

ESA har imidlertid akseptert at norske myndigheter fortsetter å gi subsidier til treningssenteret for å kompensere for rabatter på billetter til enkelte grupper.

I lys av at norske myndigheters har forpliktet seg til å gjennomføre de nødvendige endringer i finansieringen av KIS, har ESA vedtatt å avslutte saken. 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Per Andreas Bjørgan
Direktør, Konkurranse og statsstøtteavdelingen
(+32) 2 286 18 36
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS