Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Redningsselskapet mottar ikke ulovlig statsstøtte

2.5.2013

PR(13)39 - Norwegian version

Finansieringen av Redningsselskapets ambulansetjenester med båt bryter ikke med EØS-avtalens bestemmelser om statlig støtte. Det vedtok EFTAs overvåkningsorgan, ESA, denne uken. 

I en klage til ESA ble det hevdet at Redningsselskapet bruker statlige midler til å finansiere deler av sin kommersielle virksomhet gjennom såkalt kryssubsidiering. Klageren hevdet også at Redningsselskapet hadde mottatt ulovlig statsstøtte gjennom innvilgelse av momsfritak på kjøp av båter. 

ESA har konstatert at Redningsselskapet fører separate regnskaper for oppdrag utført på vegne av staten og for kommersiell virksomhet. Dessuten fordeles faste og variable kostnader på de forskjellige aktivitetene for å hindre eventuell kryssubsidiering. Finansieringen av Redningsselskapet er derfor ikke i strid med statsstøttereglene. ESA har også konkludert med at momsfritaket ikke har gitt Redningsselskapet noen særlig fordel ettersom slikt fritak i prinsippet også kan gis til andre selskaper. 

En offentlig versjon av dagens vedtak vil bli lagt ut i statsstøtteregisteret på ESAs nettsider, normalt innen en måned. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Per Andreas Bjørgan
Direktør for Direktoratet for konkurranse og statsstøtte
(+32) 2 286 18 36
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS