Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Sak om finansiering av kollektivtrafikk I Oslo avsluttes

8.5.2013

PR(13)41 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan, ESA avsluttet i dag saken om finansieringen av de tre selskapene Kollektivtransportproduksjon AS (KTP), Oslo Vognselskap AS og Unibuss AS. ESA konkluderer med at finansieringen er i tråd med EØS-reglene. 

KTP tilbyr kollektivtransport i Oslo. Selskapet er arvtageren til AS Oslo Sporveier. KTP har en rekke datterselskaper som tilbyr kollektivtransport i Oslo, deriblant Unibuss AS, som tilbyr rutebusstjenester i Oslo samt ekspressbusstjenester. 

I en klage til ESA i 2011 ble det hevdet Oslo kommunes betaling for offentlige oppdrag utført av KTP og datterselskapene Oslo T-banedrift AS og Oslotrikken AS, ble brukt for å finansiere kommersielle ekspressbusstjenester tilbudt av Unibuss AS. 

Klagen retter seg mot garantier og lån som Oslo kommune ga til KTP for å finansiere vognpark og infrastruktur for T-bane og trikk, samt kortsiktige likviditetslån fra kommunen til KTP. 

Klageren hevdet videre at Unibuss AS ble overkompensert når selskapet ble engasjert  for å kjøre ”buss for trikk” og ”buss for bane” når trikke- eller t-banenettet var nede. Det ble også hevdet at KTP ble overkompensert for å ha utviklet et nytt billettsystem for kollektivtrafikken i Oslo. 

ESA har konkludert med at både Oslo kommunes innvilgelse av kortsiktige likviditetslån og ”buss for trikk”- og ”buss for bane”-kontraktene som ble inngått med Unibuss AS ble gjort på markedsvilkår. Det er dermed ikke snakk om statsstøtte. 

Videre har ESA konkludert med at de øvrige lånene og garantiene som ble gitt til finansieringen av vognpark og infrastruktur, samt støtten til et nytt billettsystem, er basert på en ordning som har vært på plass siden før EØS avtalen trådte i kraft i Norge. Det er dermed snakk om eksisterende støtte. KTP fikk heller ikke for mye betalt for finansieringen av vognparken, infrastrukturen og utviklingen av det nye billettsystemet. ESA har dermed vedtatt å avslutte saken. 

En offentlig versjon av dagens vedtak vil bli lagt ut på ESAs nettsider, normalt innen en måned.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Mr. Per Andreas Bjørgan
Direktør, Avdeling for konkurranse og statsstøtte
tel. (+32)(0)2 286 18 36
mob. (+32)(0)477 26 30 27
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS