Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Norge må endre finansieringen av sikkerhetskurs som tilbys av videregående skoler

26.6.2013

PR(13)57 - Norwegian version

Systemet for finansieringen av sikkerhetskurs som tilbys av videregående skoler er ikke i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler og må derfor endres. Det er konklusjonen i en anbefaling vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan, ESA i dag.

Enkelte videregående skoler i Norge tilbyr maritim- og offshoreundervisning som en del av den offentlig finansierte yrkesfaglige utdanningen. Som en del av utdanningstilbudet gis elevene sikkerhets- og beredskapsopplæring. Dagens beslutning gjelder kun de skolene som i tillegg til dette tilbyr kommersielle sikkerhets- og beredskapskurs på markedet til for eksempel ansatte i oljebransjen og i andre maritime næringer.

Videregående skoler er finansiert av det offentlige. ESA har i dag konkludert med at måten skolene er finansiert på, ikke i tilstrekkelig grad hindrer at offentlige midler kan gå til å finansiere skolenes kommersielle aktiviteter.

For å rette opp i dette for fremtiden foreslår ESA at:

  • De videregåenede skolene må forpliktes til å organisere eventuelle kommersielle aktiviteter i egene adskilte juridiske enheter, for eksempel aksjeselskap. Disse adskilte enhetene skal betale markedspris for bruk av skolens fasiliteter som er finansiert med offentlige midler.
  • Alternativt må norske myndigheter påse at de videregående skolene fører separate regnskap for eventuelle kommersielle aktiviteter. Skolene må da også kunne vise til at de kommersielle aktivitetene også dekker sin forholdsmessige del av felleskostnadene.

Norske myndigheter gis en frist til den 26. juli 2013 for å bestemme seg om de vil akseptere de tiltakene som ESA har foreslått.

En offentlig versjon av dagens beslutning vil bli tilgjengelig på ESAs nettsider, normalt innen en måned.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Per Andreas Bjørgan
Direktør, Avdeling for konkurranse og statstøtte
tel. (+32)(0)2 286 18 36
mob. (+32)(0)477 26 30 27
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS