Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Støtteordning for charterreiser til Nord-Norge godkjent

10.7.2013

PR(13)63 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, godkjente i dag en ny norsk støtteordning for charterreiser til Nord-Norge. Dermed avsluttes den formelle undersøkelsen av den notifiserte støtteordningen som ESA åpnet i juni i fjor.

Formålet med den nye støtteordningen er å øke utnyttelsen av flyplasser i Nord-Norge for å bidra til utvikling av reiselivet i regionen. Ordningen vil gjelde de tre fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Fylkene vil etablere et charterfond som skal dekke deler av charterkostnadene for turoperatører som flyr charter til Nord-Norge. Opp til en fjerdedel av charterkostnadene kan dekkes av fondet dersom det  viser seg at flyene ikke får mer enn mellom 60-80 % belegg. Fondet skal bidra til å redusere  den økonomiske risikoen ved å tilby charterreiser til Nord-Norge.

Nord-Norge er en av Europas minst befolkede områder og har stor fraflytting. De tre nordlige fylkene faller inn under ESAs retningslinjer for regional støtte som åpner for tildeling av driftsstøtte for å motvirke fraflytting i spredtbygde strøk. Norske myndigheter har fokusert på økt sysselsetting i reiselivsbransjen for å forebygge fraflytting og øke sysselsettingen i Nord-Norge. Charterfondet  skal bidra til å øke turismen i lavsesongen og dermed skape flere helårs arbeidsplasser i Nord-Norge.

ESA godkjenner etablering av et charterfond for en varighet på tre år. I dagens beslutning ble det tatt hensyn til innspill fra flere tredjeparter.

En offentlig versjon av vedtaketvil bli lagt ut på ESA sine nettsider, normalt innen en måned. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Per Andreas Bjørgan
Direktør, Avdeling for konkurranse og statstøtte
tel. (+32)(0)2 286 18 36
mob. (+32)(0)477 26 30 27




Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS