Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Grønt lys for statsstøtte til Elkems fabrikk i Salten

10.7.2013

PR(13)64 - Norwegian version

Elkem AS kan motta inntil 350 millioner kroner i statsstøtte til bygging av et energigjenvinningsanlegg ved fabrikken i Salten. Det vedtok EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag. Den planlagte støtten vil bli gitt under den norske Energifondsordningen[1].

På grunn av det store beløpet må slik støtte notifiseres til ESA i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler. I følge EØS-reglene er det anledning til å gi støtte til miljøprosjekter når miljøgevinsten er større enn mulig konkurransevridning.

Elkem er en av Europas ledende produsenter av silikon. Selskapet lager også microsilica, et biprodukt av silikonproduksjonen. I produksjonen avgis store mengder varme som i dag ikke kan gjenvinnes og nyttes i produksjonsprossen. Støtten vil gjøre det mulig for Elkem å installere et energigjenvinningsanlegg som vil gi 300 GWh strøm i året. Strømmen vil bli utnyttet i Elkem Saltens produksjonsprosess.

ESA har konkludert med at de positive effektene av energigjenvinning oppveier den begrensete effekten støtten vil ha på handel og konkurranse. Statstøtten er begrenset til det som var nødvendig for å få på plass investeringen, og fungerer som et insentiv siden prosjektet ikke ville ha vært kommersielt levedyktig uten slik støtte. ESA kan heller ikke se at at støtten vil ha nevneverdig effekt på markedet for silikon- og microsilicaprodukter.

En offentlig versjon av vedtaketvil bli lagt ut på ESA sine nettsider, normalt innen en måned. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Per Andreas Bjørgan
Direktør, Avdeling for konkurranse og statsstøtte
Tel. (+32)(0)2 286 18 36[1] Ordning godkjent i 2011 (Decision No 248/11/COL).
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS