Browse by year:


State Aid

Ríkisaðstoð til Sjóvár samþykkt

11.7.2013

PR(13)65 - Icelandic version

ESA, eftirlitsstofnun EFTA, lauk í dag rannsókn sinni á björgun Sjóvár í kjölfar fjármálakreppunnar 2008.

Ég fagna því að við getum nú samþykkt endurfjármögnun Sjóvár. Skuldbindingar sem félagið hefur undirgengist gagnvart ESA lágmarka neikvæð áhrif ríkisaðstoðar án þess ógna endurreisn félagsins. Ég tel einnig mjög af hinu góða að yfirvöld hafi nú skuldbundi sig til að endurskoða tryggingalöggjöf til að opna á aukna samkeppni og betri þjónustu við viðskiptavini“, sagði Oda Helen Sletnes, forseti eftirlitsstofnunar EFTA.

Sjóvá komst í fjárhagsvandræði í bankakreppunni. Orsökin lá í áhættusömum fjárfestingum fyrri eigenda tryggingafélagsins í aðdraganda kreppunnar. Fjármálaeftirlitið hóf rannsókn fyrri part árs 2008 og Glitnir, stærsti kröfuhafi Sjóvár, tók félagið yfir í ársbyrjun 2009. Hafin var endurreisn tryggingahluta Sjóvár. Íslenska ríkið samþykkti að taka þátt í endurskipulagningunni og eignaðist stærstan hluta hlutafjár í tryggingafélaginu, þrátt fyrir að vera ekki kröfuhafi þess. Ríkið seldi síðar hlut sinn til hóps fjárfesta.

Árið 2010 hóf ESA formlega rannsókn á aðkomu íslenska ríkisins að björgun Sjóvár. Ári síðar kynntu íslensk yfirvöld stofnuninni endurreisnaráætlun fyrir tryggingafélagið. Sú áætlun hefur síðan verið aukin og endurbætt. Þá hefur skuldbindingum af hálfu Sjóvár og íslenskra yfirvalda verið bætt við áætlunina. Á grundvelli þessa hefur ESA nú tekið formlega ákvörðun um að björgun tryggingafélagsins hafi verið samrýmanleg EES samningnum.

Sýnir endurreisnaráætlunin að Sjóvá muni verða rekstrarhæft fyrirtæki til frambúðar og að félagið muni geta staðist alvarlegar dýfur. Þá hafa íslensk yfirvöld gert margvíslegar umbætur á löggjöf um fjármálastarfsemi frá bankahruni haustið 2008. Þetta breytta lagaumhverfi hefur stuðlað að bættum stjórnunarháttum í Sjóvá og vandaðri áhættustýringu en áður.

Fyrri eigendur Sjóvár hafa tapað allri hlutafjáreign sinni í félaginu og helstu kröfuhafar þess tóku þátt endurfjármögnuninni. Telur ESA því að krafa ríkisaðstoðarreglna um nægilegt framlag eigenda og fjárfesta til endurskipulagningarinnar sé uppfyllt og jafnframt að tekist hafi verið á við svonefndan freistnivanda (e. moral hazard).

Sjóvá mun undirgangast skuldbindingar hvað varðar verðlagningu trygginga til tiltekinna hópa viðskiptavina. Tilgangur þessa er að draga úr neikvæðum áhrifum ríkisaðstoðarinnar á samkeppni á tryggingamarkaði. Þá er Sjóvá óheimilt að eignast verulegan hlut í öðru fjármálafyrirtæki án samþykkis ESA. Þessar takmarkanir munu halda gildi sínu til ársloka 2014. Loks munu íslensk yfirvöld endurskoða löggjöf sína á sviði tryggingasamninga í þeim tilgangi að auðvelda viðskiptavinum að skipta um tryggingafélag og til að efla samkeppni á tryggingamarkaðnum.

Ákvörðun ESA frá í dag verður birt á heimasíðu stofnunarinnar að liðnum u.þ.b. einum mánuði. 

Frekari upplýsingar veitir:

Mr Per Andreas Bjørgan
Framkvæmdastjóri ríkisstyrkja- og samkeppnissviðs
sími +32 2 286 18 36
farsími: +32 477 26 30 27
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS