Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Godtar støtte til teknologiklyngen på Kongsberg

11.9.2013

PR(13)75 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA har i dag godkjent at næringsklyngen NCE Systems Engineering på Kongsberg kan motta driftsstøtte fra norske myndigheter. 

Hensikten med støtten er å stimulere til nyskaping. Kongsbergklyngen består av bedrifter som opererer innen maritim, subsea, bil-, luftfart-, forsvars- og romfartsindustrien, samt av forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Staten kan støtte driften av næringsklyngen med opptil 50 prosent av kostnadene frem til juli 2016. Tiltaket har et samlet budsjett på 50 millioner kroner.

ESA godkjente i 2011 en støtteordning for regionale innovasjonsklynger i Norge. Retningslinjene tilsier imidlertid at enkelttiltak som innebærer støtte på mer enn 5 millioner euro, må vurderes særskilt. ESA har derfor foretatt en mer detaljert gjennomgang av støtten til NCE Systems Engineering i lys av retningslinjene for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon.

Etter en analyse av de positive og negative effektene av støtten, har ESA konkludert med at tiltaket er i tråd med retningslinjene for statsstøtte.

En offentlig versjon av vedtaket vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis innen en måned.

 

For further information, please contact:

Mr. Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS